منوی سریع

  info@ipateam.ir   03136519657

درباره "تیم ایده پردازان آینده نگر"

امین جوع عطا
امین جوع عطا

مدیر مارکتینگ ( لندن)

سیاوش صادقی
سیاوش صادقی

برنامه نویس تحت وب ، Asp.net و طراحی بانک

امیر حسین خدایی
امیر حسین خدایی

برنامه نویس ios

مهسا آزاد
مهسا آزاد

پشتیبانی

یاسمن قدسی
یاسمن قدسی

پشتیبانی

نوید پورنقش بند
نوید پورنقش بند

مدیر مارکتینگ (المان)


تیم برنامه نویسی ایده پرداز و آینده نگر

تیم برنامه نویسی ایده پرداز و آینده نگر

تیم برنامه نویسی ایده پرداز و آینده نگر

صفحه کامل تیم برنامه نویسی ایده پرداز و آینده نگر 

تیم گرافیگی "ایده پردازان آینده نگر"

تیم گرافیگی "ایده پردازان آینده نگر"

تیم گرافیگی "ایده پردازان آینده نگر"

صفحه کامل تیم گرافیگی "ایده پردازان آینده نگر" 

تیم تحلیل " ایده پردازان آینده نگر"

تیم تحلیل " ایده پردازان آینده نگر"

تحلیل پروژ های استارت آپ

صفحه کامل تیم تحلیل " ایده پردازان آینده نگر" 

امین جوع عطا

امین جوع عطا

مدیر مارکتینگ ( لندن)

صفحه کامل امین جوع عطا 

سیاوش صادقی

سیاوش صادقی

برنامه نویس تحت وب ، Asp.net و طراحی بانک

صفحه کامل سیاوش صادقی 

امیر حسین خدایی

امیر حسین خدایی

برنامه نویس ios

صفحه کامل امیر حسین خدایی 

ملیکا خاتم سازان

ملیکا خاتم سازان

پشتیبانی

صفحه کامل ملیکا خاتم سازان 

مهسا آزاد

مهسا آزاد

پشتیبانی

صفحه کامل مهسا آزاد 

یاسمن قدسی

یاسمن قدسی

پشتیبانی

صفحه کامل یاسمن قدسی 

نوید پورنقش بند

نوید پورنقش بند

مدیر مارکتینگ (المان)

صفحه کامل نوید پورنقش بند