منوی سریع

  info@ipateam.ir   03136519657

js > javascript

js > javascript

دستورات مقدماتی Java Script
دستورات مقدماتی Java Script

در کد نويسی دستورات جاوا اسکريپت ، از برخی از کاراکترها به منظور ويژه های استفاده می کنيم . برای مثال از کاراکتر " برای شروع يک عبارت متنی در دستوراتی نظير document.write و ... استفاده می شود . به کار بردن مستقيم چنين کاراکترهای در عبارت های متنی باعث تداخل با کدهای برنامه و بروز خطا و خروجی نامناسب می شود .

عملگرهای جاوا اسکريپت  اطلاعات پایه ای
عملگرهای جاوا اسکريپت اطلاعات پایه ای

1 ) عملگرهای رياضی 2 ) عملگرهای انتسابی 3 ) عملگرهای مقايسه ای 4 ) عملگرهای منطقی 5 ) عملگر رشته ای

دستورات مقدماتی Java Script به صورت مفهومی
دستورات مقدماتی Java Script به صورت مفهومی

1 ) جاوا اسکريپت به بزرگ يا کوچک بودن حروف حساس است ( بر خلاف HTML ) : 2 ) جاوا اسکريپت فواصل خالی اضافی در کد نويسی را ناديده می گيرد : 3 ) نوشتن عبارت های متنی در بيش از يک خط : 4 ) درج توضيحات ( comments ) مورد نظر در بخش کد نويسی :