منوی سریع

  info@ipateam.ir   03136519657

ایده ای دارین ؟

ایده خودتون را استارت بزنین

با سلام کامران صالحی هستم مدیر تیم تیم ایده پردازان آینده نگر
افراد زیادی هستند که ایده های زیادی دارند ، از بین این افراد تعداد محدودی به هدف خود و خروجی ایده های ناب خود رسیده اند شاید شما هم از این افراد باشید و فقط به دلیل نداشتن آگاهی فنی و نداشتن اطلاعات از چگونگی انجام این پروسه طرح و ایده خود را رها میکنن و چند ماه بعد و یا حتی چند سال بعد به طور اتفاقی یکی از کاربران نرم افزاری میشوند که قبلاً و خیلی بیشتر شما به ذهنتون رسیده بود در همین راستا برای شما به صورت رایگان پیشنهادی داریم ، ایده ها و ارزو های خود را رها نکنید

پیشنهادات اجرایی یک ایده موفق


انتشار

انتظار برای اولین نسخه طرح اولیه

جمع آوری تیم اجرایی

یک مسیر روشن

جهت شروع مشاوره شماره موبایل خود را وارد کنید و یک زمان جهت تماس مشاوران را انتخاب کنید
لطفاً شماره موبایل یا شماره محل کار ویا یک شماره جهت ارتباط رایگان در کادر بالا وارد کنید
لطفاً یک ساعت در طول شبانه روز را انتخاب کنید
ساعت تماس :
روز :

با شما تماس خواهیم گرفت