منوی سریع

  info@ipateam.ir   03136519657

اسکريپت های HTML

اسکريپت های HTML

تگ < script > :

از تگ < script > برای قرار دادن يک اسکريپت ( برنامه های نوشته شده توسط زبان های برنامه نويسی اسکريپتی مثل java script , vb script ) درون صفحات html استفاده می شود . مجموعه دستورات برنامه مورد نظر بين تگ باز و بسته < script > قرار بگيرند . 
برای دريافت اطلاعات بيشتر و آموزش برنامه نويسی به زبان های اسکريپتی به بخش آموزش vb script و java script برويد . در اين قسمت ما به بررسی قرار دادن اسکريپت ها در صفحات html و خصوصيات تگ script می پردازيم و به آموزش اسکريپت نويسی کاری نداريم .

محل قرار دادن تگ < script > :

تگ های اسکريپت را می توان در درون بخش < body > صفحه html و يا در قسمت < head > قرار داد . تگ هايی که در قسمت < body > قرار بگيرند ، به محض اجرای صفحات اجرا شده و اثر خود را نمايش می دهند . ولی اسکريپت هايی که در بخش < head > قرار بگيرند ، تا زمانی که توسط کاربر فراخوانی نشده و يا رويداد در نظر گرفته شده برای اجرای آنها اتفاق نيفتد ، اجرا نخواهند شد .

مثال : اسکريپت زير به محض اجرای صفحه اجرا شده و پيغام زير را نمايش می دهد :

example
< html >

  < head > 
  < /head >
 

  < body > 

    < script type = "text/javascript" >
      document.write ( " this is an script ... ! " )
    < /script >


  < /body >

< /html >
کد
this is an script ... ! خروجی

مثال : می توان يک اسکريپت را در يک فايل خارجی ( برای مثال يک فايل با پسوند js برای java script ) ايجاد کرده و سپس توسط يک تگ < script > و خاصيت src در بخش head يا body به آن اسکريپت پيوند ايجاد کرد : 

example
< html > 

  < head > 

    < script type = "text/javascript" src = "http://www.ipateam.ir/js/idea.js" >

  < /head >

  < body > 

    < script type = "text/javascript" src = "http://www.ipateam.ir/js/idea.js" >

  < /body >

< /html >
کد

* نحوه مديريت مرورگرهای قديمی در برخورد با تگ های < script > :
برخی از مرورگرهای قديمی تگ < script > را نمي شناسند و باعث می شوند تا متن دستورات اسکريپت ها را ، همانند متن ساده بر روی صفحه نمايش دهند . برای جلوگيری از اين مسئله و مخفی کردن تگ های اسکريپت از ديد مرورگرهای قديمی ، تگ < script > را در درون يکcommnet به صورت زير قرار می دهيم . مرورگرهای جديد به صورت هوشمند ، متن درون commnet ها را بررسی کرده و چنانجه حاوی دستورات اسکريپتی باشند ، آنها را اجرا می کنند .

مثال : script زير را با قرار دادن بين علامت های توضيح comment ، از ديد مرورگرهای قديمی مخفی کرده ايم . چنانچه در بخش خروجی ، خروجی درستی نداريد ، ورژن مرورگر خود را عوض کنيد چون خيلی قديمی است !!! .

example
for java script
< script type="text/javascript" >

< /script >


for vb script 
< script type="text/vbscript" >< /script >
کد
this is not suitable for old browsers خروجی

 

خواص مهم تگ script
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
type text/javascript
text/ecmascript
text/vbscript
applicattion/javascript
applicattion/ecmascript
applicattion/vbscript
text/vb
text/c#
text/j# 
نوع و زبان برنامه نويسی اسکريپت را مشخص می کند که می تواند يکی از حالت های زير باشد :
texxt/javascript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی javascript .
text/ecmascript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی ecmascript .
text/vbscript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی vbscript .
applicattion/javascript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی javascript .
applicattion/ecmascript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی ecmascript .
applicattion/vbscript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی vbscript .
حالت های زير فقط برای صفحات سرور سايدی ( مثل asp و php ) است : 
text/vb : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي visual basic .
text/c# : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي visual c# .
text/j# : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسی visual j# .
charset charset نحوه کد گذاري و ترجمه کاراکترها را در اسکريپت مشخص می کند .
defer defer مشخص می کند که اسکريپت هيچ محتوای جديدی را در صفحه ايجاد نخواهد کرد و مرورگر بايد صفحه را با همان فرمت و کد اصلی اجرا کند .
language javascript
vbscript
ecmascript
live script
زبان برنامه نويسی اسکريپت را تعيين می کند ، که می تواند يکی از زبان های زير باشد : 
javascript
vbscript
ecmascript
live script
src url 
مسير فايل
مسير کامل فايلی که دستورات اسکريپت در آن قرار دارد را مشخص می کند . اين خاصيت در هنگام استفاده از يک فايل خارجی و پيوند آن به صفحه استفاده می شود .

 


تگ < noscript > :

اين تگ برای نمايش يک متن هشدار يا جايگزين ، در صورتی که اسکريپت قبل از آن اجرا نشده باشد ، به کار می رود . اين حالت در مورد مرورگرهايی که تگ < script > را می شناسند ، ولی قادر به اجرای دستورات موجود در آن نيستند به کار می رود ، که در اين صورت متن درون تگ < noscript > را نمايش خواهد داد . 
چنانچه مرورگر موفق به اجرای اسکريپت شود ، از تگ < noscript > به طور کامل چشم پوشی می کند . 
نکته : تگ < script > بايد بلافاصله بعد از تگ < script > به کار رود . 
مثال : در مثال زير يک اسکريپت ارائه شده که يک تگ < noscript > بلافاصله بعد ازآن قرار داده شده است . خروجی مثال زير بستگی به ورژن مرورگر شما دارد ... ! :

example
< script type="text/javascript" >

  document.write (" hi every body . welcome ! ")

< /script >

< noscript >

  your browser doesn`t support javascript 

< /noscript >
کد
hi every body . welcome ! خروجی

مطالب مرتبط در " HTML "

نظرات

لطفاً کمی صبور باشید / درحال دریافت اطلاعات

پیام بگذارید

Captcha image
لطفاً کمی صبور باشید / درحال ارسال اطلاعات