منوی سریع

  info@ipateam.ir   03136519657

دستورات مقدماتی Java Script

دستورات مقدماتی Java Script

نمايش کاراکترهای خاص در جاوا اسکريپت :

در کد نويسی دستورات جاوا اسکريپت ، از برخی از کاراکترها به منظور ويژه های استفاده می کنيم . برای مثال از کاراکتر " برای شروع يک عبارت متنی در دستوراتی نظير document.write و ... استفاده می شود . به کار بردن مستقيم چنين کاراکترهای در عبارت های متنی باعث تداخل با کدهای برنامه و بروز خطا و خروجی نامناسب می شود . 
برای نمايش چنين کاراکترهايي در عبارت های متنی ، بايد از يک کاراکتر \ قبل از کاراکتر مورد نظر استفاده کرد .

مثال : برای مثال می خواهيم در اسکريپت زير يک پيام به کاربر اعلام کنيم . می خواهيم در متن پيام ، عبارت developer studio در بين دو کاراکتر " " قرار بگيرد .در حالت اما به دليل تداخل اين کاراکتر ها با شکل دستوری آنها در دستور document.write ، می بينيم که دارای خروجی نادست بوده و پیام فقط خروجی بر روی صفحه چاپ نمی شود . در حالت دوم از يک \ قبل از " استفاده شده و می بينیم که دراری خروجی مورد نظر هستيم و پيام به شکل صحيح نمايش داده شده است :

example
حالت اول ، شکل نادرست
  کد
  خروجی
حالت دوم ، شکل صحيح
  کد
hello welcome to "developer studio" a website for developers خروجی

ايجاد يک خط جديد در نوشته :

می توان در متن نوشته ی کادر های pop-up در جاوا اسکريپت ، نوشته را به سطر پايين انتقال داد . برای اين منظور از يک کاراکتر n\ استفاده می شود . هر بار استفاده از اين کاراکتر باعث انتقال نوشته به يک سطر پايين تر می شود .

مثال : در مثال زيرمتن پيام يک کادر اخطار اسکريپت را در 4 خط نمايش داده ايم .

example
<script type="text/javascript">

  function New_Line ( )

    {

      alert ( "Hello \nDear User \n\n Welcome to Ipateam.ir" ) ;

    }

</script>
 <input type="button" id="Button1" value="Click Me !" onclick="New_Line( )" />
کد

hello
dear user

Welcome to ipateam.ir

خروجی

ساير کاراکترها :

ساير کاراکترهايي که برای نمايش آنها بايد از روش فوق استفاده کرد ، به همراه توضيح آنها در جدول زير آمده اند :

شرح خروجی نحوه استفاده
علامت نقل قول تکی     ' ' \'
علامت نقل قول جفتی     " " \"
علامت و در انگليسی     & & \&
علامت اسلش در متن     \ \ \\
رفتن به خط جديد در متن       \n

 

مطالب مرتبط در " js > javascript "

نظرات

لطفاً کمی صبور باشید / درحال دریافت اطلاعات

پیام بگذارید

Captcha image
لطفاً کمی صبور باشید / درحال ارسال اطلاعات